تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : خرید کنترل پنل طبق لیست ومشخصات پیوست
شماره نیاز : ۱۱۰۲۰۹۲۴۲۱۰۰۰۱۹۷
برگزار کننده : شرکت گاز استان هرمزگان
نام کالا : پنل کنترل اعلام حریق
تعداد : ۷عدد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۶/۳۰
محل تحویل : استان : هرمزگان ، شهر : بندرعباس

شرایط آگهی

خرید طبق لیست شرایط ومشخصات پیوست می باشد فروشندگان بایستی مشخصات کامل کالای پیشنهادی درخواستی را را پیوست نیاز نمایند درغیر اینصورت پیشنهاد مالی فروشنده رد وحق هیچگونه اعتراضی ندارد.
پنل کنترل اعلام حریق

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.