تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : خرید کنتور توربینی طبق لیست ومشخصات پیوست
شماره نیاز : ۱۱۰۲۰۹۲۴۲۱۰۰۰۱۹۵
برگزار کننده : شرکت گاز استان هرمزگان
نام کالا : کنتور توربینی گاز
تعداد : ۲۳عدد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۶/۳۰
محل تحویل : استان : هرمزگان ، شهر : بندرعباس

شرایط آگهی

خرید طبق لیست شرایط ومشخصات پیوست می باشد فروشندگان بایستی مشخصات کامل کالای پیشنهادی درخواستی را را پیوست نیاز نمایند درغیر اینصورت پیشنهاد مالی فروشنده رد وحق هیچگونه اعتراضی ندارد.
خرید کنتور توربینی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.