تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : پشتیبانی ، تعمیر و نگهداری و تامین قطعات سامانه توزین در حال حرکت اراک – توره
شماره نیاز : ۱۱۰۲۰۰۰۲۷۸۰۰۰۱۶۹
برگزار کننده : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی
نام سرویس : ساخت جاده و راهآهن
تعداد : ۱پروژه
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۶/۲۰
محل تحویل : استان : مرکزی ، شهر : اراک

شرایط آگهی

لازم است نسبت به دریافت وتکمیل و مهروامضاء کلیه اسناد پیوست با کیفیت مطلوب وخوانا اقدام و تا تاریخ اعلام شده بارگذاری درسامانه ستاد گردد. ضمنا لازم است قیمت کل در سامانه ستاد درج گردد
پشتیبانی ، تعمیر و نگهداری و تامین قطعات سامانه توزین در حال حرکت

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.