تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : استعلام خرید لوازم خانگی به تعداد ۸واحدبرای پانسون های بیمارستان شهید آتشدست طبق لیست پیوست نحوه پرداخت ۶ ماه می باشد و هزینه حمل و نقل برعهده برنده
شماره نیاز : ۱۱۰۲۰۹۱۸۶۶۰۰۰۰۱۹
برگزار کننده : شبکه بهداشت و درمان شهرستان نهبندان
نام کالا : تلویزیون
تعداد : ۸دستگاه
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۶/۲۵
نام کالا : فرش مرجع استاندارد
تعداد : ۱۶دستگاه
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۶/۲۵
نام کالا : یخچال فریزر خانگی
تعداد : ۸دستگاه
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۶/۲۵
محل تحویل : استان : خراسان جنوبی ، شهر : نهبندان

شرایط آگهی

تمامی لوازم مورد نیاز برای 8 واحد در پیوست می باشد.با برند های معتبر
فرش -تلویزیون-یخچال

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.