تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید انواع ترانسفورماتور توزیع کم تلفات حداقل کلاس AB یا CC یا آمورف ۵۰-۱۰۰-۲۰۰ -۳۱۵ کاوا

شرایط آگهی

تضمین به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز مبلغ 9.938.000.000 ریال به حساب جاری مندرج در اصل آگهی بانک صادرات شعبه برق زاهدان - ارائه گواهینامه صلاحیت حداقل استاندارد اجباری از شرکت توانیر بابت ترانسفورماتورهای کلاس AB الزامیست - ارائه پروانه بهره برداری معتبر بابت تولید ترانسفورماتور توزیع از طرف پیشنهاد دهنده الزامیست
خرید انواع ترانسفورماتور توزیع کم تلفات

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.