تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

سرویس، نگهداری، راهبری، تعمیر، پشتیبانی و نگهبانی شبانهروزی از آسانسورهای پلهای عابرپیاده شهر همدان
برگزار کننده : شهرداری همدان استان همدان
شرح کلی حوزه فعالیت : سرویس و نگهداری آسانسور
برآورد مالی : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 1,500,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/10/04ساعت: 14:00
مناقصه عمومی یک مرحله ای سرویس، نگهداری، راهبری، تعمیر، پشتیبانی و نگهبانی شبانه روزی از آسانسورهای پلهای عابرپیاده

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.