تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خدمات بهره برداری و امداد ، وصول مطالبات ، گازبانی ، تعویض کنتور و رفع نشتی و… در سطح منطقه ۱ گازرسانی مشهد

شرایط آگهی

تاسیسات و تجهیزات
خدمات بهره برداری و امداد ، وصول مطالبات ، گازبانی ، تعویض کنتور و رفع نشتی و… در سطح منطقه ۱ گازرسانی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.