تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

انجام خدمات پشتیبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) شرکت بهینه سازی مصرف سوخت – مبلغ برآورد اولیه اجرای کار ۲۸٫۰۷۵٫۸۰۵٫۶۵۴ ریال

شرایط آگهی

کلیه مراحل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار خواهد شد. دریافت گواهی امضای الکترونیکی. مبلغ تضمین 1.403.790.283 ریال - رتبه یک در رسته های: شبکه های داده های رایانه ای و مخابراتی- خدمات پشتیبانی - رتبه حداقل 4 رسته های تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری- امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و...
انجام خدمات پشتیبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.