تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

دو عنوان مناقصه شامل :مناقصه برونسپاری نیروی حفاظت فیزیکی (حجمی)
مبلغ تضمین ۱/۹۲۴/۱۳۴/۰۰۰ ریال
مناقصه تامین ، نصب و راه اندازی فیبر نوری ساختمان بختیار دشت به ساختمان ستاد توزیع برق استان اصفهان
مبلغ تضمین ۲/۴۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال

شرایط آگهی

اعلام نشده
دو عنوان مناقصه شامل :مناقصه برونسپاری نیروی حفاظت فیزیکی-مناقصه تامین ، نصب و راه اندازی فیبر نوری ساختمان بختیار دشت به ساختمان ستاد توزیع برق

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.