تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

تبدیل چهار جایگاه بارگیری از bottom loading به top loading در تاسیسات گاز مایع
براورد : ۱۶/۶۶۶/۸۲۸/۶۲۴ ریال

شرایط آگهی

تضمین : 833/341/431 مندرج در اصل اگهی دارا بودن حداقل رتبه 5 نفت و گاز یا تاسیسات و تجهیزات یا ساختمان و ابنیه
تبدیل چهار جایگاه بارگیری از bottom loading به top loading در تاسیسات گاز مایع

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.