تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خریدP/F: AIR HANDLING UINT – ساخت داخل
براورد : ۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

شرایط آگهی

تضمین : 1/250/000/000 ریال
خریدP/F: AIR HANDLING UINT

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.