تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

واگذاری خدمات عمومی، دفتری و تاسیساتی ستاد
مدت پیمان ۳۶۵
برآورد ۱۴۹٫۰۲۸٫۲۶۰٫۹۳۵ ریال

شرایط آگهی

گواهی نامه صلاحیت اداره کار و امور اجتماعی و گواهی ایمنی اداره کار -داشتن کد شناسه ملی اشخاص حقوقی و ایران کد
واگذاری خدمات عمومی، دفتری و تاسیساتی ستاد

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.