تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

فروش میزان ۱۸/۲۸ شعیر مشاع از ۹۶ شعیر ششدانگ یک قطعه ساختمان به مساحت ۱۸۷/۵ مترمربع اعیانی در حال استفاده مسکونی – دستگاه جوش کوچک – سنگ فرز بزرگ – سنگ فرز کوچک – پمپ باد بزرگ – دریل بزرگ – دریل کوچک – تلویزیون ال ای دی و…

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش میزان ۱۸/۲۸ شعیر مشاع از ۹۶ شعیر ششدانگ یک قطعه ساختمان به مساحت ۱۸۷/۵ مترمربع اعیانی در حال استفاده مسکونی – دستگاه جوش کوچک – سنگ فرز بزرگ – سنگ فرز کوچک – پمپ باد بزرگ – دریل بزرگ – دریل کوچک – تلویزیون ال ای دی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.