تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

فروش اقلام مستعمل، اسقاطی و از رده خارج

شرایط آگهی

برگزاری مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد شد.تضمین 116.765.000 ریال
فروش اقلام مستعمل، اسقاطی و از رده خارج

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.