تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

فروش مقدار حدود ۷۰ تن انواع ضایعات آهن آلات موجود در محل دپوی شرکت مزایده گزار شامل: پروفیل ،ورق، لوله و …

شرایط آگهی

مبلغ تضمین 250.000.000 ریال - هزینه های مربوط به درج آگهی روزنامه و یا سایر هزینههای برگزاری مزایده به عهده برنده مزایده می باشد. شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
فروش مقدار حدود ۷۰ تن انواع ضایعات آهن آلات موجود

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.