تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

فروش سیم مس برگشتی از شبکه برق به میزان ۵۰ تن

شرایط آگهی

شرایط شرکت کنندگان فقط تولید کننده سیم و کابل و مراکز ذوب فلزات با ارائه پروانه معتبر بهره برداری
فروش سیم مس برگشتی از شبکه برق به میزان ۵۰ تن

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.