تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

فروش ۳۰ تن سیم مسی اسقاط

شرایط آگهی

تضمین 4.330.000.000 ریال بصورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد - برگزاری مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد شد.
فروش ۳۰ تن سیم مسی اسقاط

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.