تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

آگهی مزایده اموال منقول کلاسه ۱۴۰۲۰۰۳۱۴
دراجرای آئین نامه اجرای مفاداسنادرسمی لازم الاجرا وبه موجب پرونده اجرایی کلاسه ۱۴۰۲۰۰۳۱۴واحد اجرای اسناد رسمی مرودشت مزایده سواری پراید ۱۳۲ s l به شماره انتظامی ۷۸۷ ل ۹۹ ایران ۷۳به نام آقای علی نقی کشتکار نام پدر: حسن تاریخ تولد: ۱۳۵۰/۰۵/۰۱ شماره ملی: ۲۴۳۰۱۲۳۱۷۷ شماره شناسنامه: ۱۳۷۲۳که طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری مزایده خودروی سواری پراید SL 132 شماره خودرو ۷۸۷ ل۹۹ ایران ۷۳شماره موتور ۳۷۸۷۵۹۸ / ۱۳ Mشماره شاسی ۵۴۲۰۰۸۹۰۱۵۲۸۹ S مدل ۱۳۸۹رنگ سفید روغنی وضعیت شیشه عقب و جلو و درب سالم ، لاستیک ها کارکرده ، فاقد زاپاس ، چراغ خط عقب سمت راست شکسته بود ، قسمت هایی از بدنه دارای خط و خش می باشد، سپر جلو نیازبه رنگ آمیزی دارد. تعداد محور ۲و تعداد چرخ ۴ ،تعداد درب ۴ ، تعداد سیلندر ۴ ،نوع سوخت بنزین قابلیت تبدیل پلاک دارد ( با توجه به نوع ، سیستم ، سال ساخت(مدل) ، میزان کارکرد و استهلاک ، وضعیت ظاهری و با در نظر گرفتن نوسانات بازار قیمت پایه به مبلغ ۱٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (معادل صد و چهل میلیون تومان ) اریابی گردیده است وکیل بستانکار به موجب نامه وارده به شماره ۱۴۰۲۰۵۰۱۱۱۹۲۰۰۳۸۱۹-۱۴۰۲/۰۶/۱۴ اعلام نموده که خودرو مذکور فاقد بیمه می باشد مزایده خودرو مذکور روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ از ساعت ۹ الی ۱۲ ظهر به آدرس مرودشت پارکینگ جوکاربه نفع صدیقه زارعی نژاد نام پدر: غلام تاریخ تولد: ۱۳۶۴/۰۶/۲۹ شماره ملی: ۲۴۳۳۱۷۰۱۲۵ شماره شناسنامه: ۱۲۷مستندات صدور اجرائیه سند ازدواج : شماره سند : ۲۵۱۳۹ ، تاریخ سند : ۱۳۹۴/۰۵/۱۸ ، دفترخانه صادر کننده : دفترخانه ازدواج شماره ۶۵ شهر مرودشت استان فارس ازطریق مزایده به آدرس مرودشت پارکینگ جوکار مرودشت به فروش می رسدومزایده ازمبلغ فوق شروع و درصورت تعدد خریدار درجلسه مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی نقدا به فروش می رسد بدیهی است که کلیه هزینه های نقل وانتقال ونیم عشراجرایی وحق حراج وهزینه نگهداری و پارکینگ وغیره….کلابر عهده برنده مزایده خواهد بود و این آگهی یک نوبت درروزنامه شیراز نوین درج لذاخریداران می تواننددر وقت مقرر در محل حراج حاضر و درجلسه مزایده شرکت نماییدضمنا شرکت در مزایده مستلزم پرداخت ۱۰ درصد از مبلغ پایه کارشناسی در وقت مزایده می باشد
تاریخ انتشار:۱۴۰۲/۰۶/۱۶
رضا حقانی نیا
رییس واحد اجرای اسناد رسمی مرودشت
شماره آگهی : ۱۴۰۲۰۳۹۱۱۱۹۲۰۰۰۰۲۶
شماره پرونده : ۱۴۰۲۰۴۰۱۱۱۹۲۰۰۰۲۹۹

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش سواری پراید ۱۳۲ s l مدل ۱۳۸۹رنگ سفید روغنی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.