تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

فروش یک دستگاه خودرو سواری پراید تیپ سایپا ۱۴۱ آی مدل ۸۴ به مبلغ یک میلیارد و یکصد و هشتاد میلیون ریال

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش یک دستگاه خودرو سواری پراید تیپ سایپا ۱۴۱ آی مدل ۸۴

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.