تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

تقاضای شماره ۰۲۳۰۰۲۷-۰۹-۳۸-۰۸ خرید ۷ قلم تجهیزات سرچاهی
برگزار کننده : شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرایط آگهی

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی/بازرگانی : 60.00
فراخوان ارزیابی کیفی تقاضای شماره ۰۲۳۰۰۲۷-۰۹-۳۸-۰۸ خرید ۷ قلم تجهیزات سرچاهی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.