تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب سامانه ثبت پلاک و انواع تخلفات خودرو (مورد تایید پلیس راهور)
برگزار کننده : شهرداری قدس استان تهران
شرح کلی حوزه فعالیت : دوربین ثبت تخلفات(شرکت های دارای مجور افتا و رتبه بندی سازمان برناه و بودجه در رسته ارتباطات و فن آوری اطلاعات

شرایط آگهی

هزینه خرید اسناد : 8,000,000 مبلغ تضمین : 1,388,169,500 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/12/29ساعت: 08:00
خرید و نصب سامانه ثبت پلاک و انواع تخلفات خودرو

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.