تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

انجام خدمات امداد، گازبانی، قرائت کنتور، خدمات عمومی و مشترکین،تعمیرات شبکه و انشعابات و تأسیسات گازرسانی شهرستان مانه و سملقان
برگزار کننده : شرکت گاز استان خراسان شمالی
شرح کلی حوزه فعالیت : انجام خدمات امداد، گازبانی، قرائت کنتور، خدمات عمومی و مشترکین،
تعمیرات شبکه و انشعابات و تأسیسات گازرسانی شهرستان مانه و سملقان
برآورد مالی : ۱۴۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 7,067,500,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/10/04ساعت: 11:00
انجام خدمات امداد، گازبانی، قرائت کنتور، خدمات عمومی و مشترکین، تعمیرات شبکه و انشعابات و تأسیسات گازرسانی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.