تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

مطالعات و طراحی مدیریت هوشمند شبکه آبرسانی و سیستم آبیاری فضای سبز منطقه ۳ شهرداری اصفهان
برگزار کننده : شهرداری مرکزی اصفهان
شرح کلی حوزه فعالیت : آبیاری هوشمند عرصه های فضای سبز

شرایط آگهی

هزینه خرید اسناد : 1,500,000 مبلغ تضمین : 1,500,000,000 ریال توضیحات تضمین : تذکر: ضمانتنامه با موضوع فرآیند ارجاع کار ( دولتی ) قابل پذیرش نمی باشدتذکر: ارائه اصل ضمانت شرکت در مناقصه تا پایان وقت اداری آخرین زمان بارگزاری ارائه پیشنهاد قیمت به دبیرخانه معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان و دریافت شماره ثبت الزامی بوده و در غیر این صورت پاکات ب و ج مفتوح نخواهد شد. زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/09/14ساعت: 17:00
مطالعات و طراحی مدیریت هوشمند شبکه آبرسانی و سیستم آبیاری فضای سبز

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.