تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

راهبری، سرویس، تعمیر و نگهداری شبکه تأسیسات مکانیکی و الکتریکی : کلیه خوابگاه های دانشجویی و پردیس زیرآب دانشگاه،
برگزار کننده : دانشگاه شهید بهشتی
شرح کلی حوزه فعالیت : تأسیسات مکانیکی و الکتریکی

شرایط آگهی

هزینه خرید اسناد : 5,000,000 مبلغ تضمین : 2,300,000,000 ریال توضیحات تضمین : ضمانتنامه معتبر بانکی(اعتبار3ماه) یا رسید واریز وجه به حساب شماره 04001071106371711 نزد بانک مرکزی ، به نام تمرکز وجوه سپرده دانشگاه شهید بهشتی قابل قبول است. زمان اعتبار پیشنهاد : 1403/06/31ساعت: 14:00
نگهداری تاسیسات خوابگاه های دانشجویی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.