تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

تکمیل عملیات ساختمانی و تاسیساتی پست ۱۳۲/۳۳ کیلو ولت gis دورق
برراورد : ۲۸۱/۳۷۷/۸۳۵/۰۵۷ ریال

شرایط آگهی

تضمین : 14/068/891/753 ریال خرید : 500/000 ریال مندرج در اصل اگهی رشته ابنیه
تکمیل عملیات ساختمانی و تاسیساتی پست ۱۳۲/۳۳ کیلو ولت gis

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.