تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خدمات بهره برداری و امداد ،وصول مطالبات،گازبانی ،تعویض کنتور و رفع نشتی و … در سطح ناحیه گازرسانی چناران
برگزار کننده : شرکت گاز استان خراسان رضوی

شرایط آگهی

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی/بازرگانی : 60.00
خدمات بهره برداری و امداد ،وصول مطالبات،گازبانی ،تعویض کنتور و رفع نشتی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.