تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : حفاظت و حراست فیزیکی و نگهداری از شبکه خطوط لوله و کلیه حوضچه ها در ناحیه عمرانی نیمروز ۲
شماره نیاز : ۱۱۰۲۰۰۳۶۹۲۰۰۰۱۱۹
برگزار کننده : اداره کل جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان
نام سرویس : فعالیتهای مربوط به امنیت خصوصی
تعداد : ۱مقطوع
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۶/۲۲
محل تحویل : استان : سیستان و بلوچستان ، شهر : زاهدان

شرایط آگهی

تامین کنندگان می بایست مدارک پیوستی را از سامانه دریافت نموده و پس از مهر و امضا به همراه مدارک هویتی خویش در قالب یک یا دو فایل در سامانه بارگزاری نمایند.
حفاظت و حراست فیزیکی و نگهداری از شبکه خطوط لوله و کلیه حوضچه ها در ناحیه عمرانی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.