تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

۸۷-اجرای پروژه کلید در دست توسعه و احداث شهری در محدوده ناحیه یک مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان گنبد
برگزار کننده : شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان
شرح کلی حوزه فعالیت : ۸۷-اجرای پروژه کلید در دست توسعه و احداث شهری در محدوده ناحیه یک مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان گنبد

شرایط آگهی

هزینه خرید اسناد : 300,000 مبلغ تضمین : 1,161,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/10/12ساعت: 19:00
اجرای پروژه کلید در دست توسعه و احداث شهری

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.