تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

تجدید اجرای پروژه کلید در دست توسعه و احداث روستایی در محدوده ناحیه (داشلی برون) مدیریت توزیع نیروی برق گنبد مناقصه۱۹۷
برگزار کننده : شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان
شرح کلی حوزه فعالیت : تجدید اجرای پروژه کلید در دست توسعه و احداث روستایی در محدوده ناحیه (داشلی برون) مدیریت توزیع نیروی برق گنبد مناقصه۱۹۷

شرایط آگهی

هزینه خرید اسناد : 300,000 مبلغ تضمین : 964,000,000 ریال توضیحات تضمین : دریافت هرگونه اسنادمناقصه وارائه پیشنهادات تنهاازطریق سامانه الکترونیکی دولت مقدور میباشد. زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/10/29ساعت: 19:00
اجرای پروژه کلید در دست توسعه و احداث روستایی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.