تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران – مدیریت کالا در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای را از تولید کنندگان/ سازندگان داخلی جهت خرید یک دستگاه کمپرسور معدنی پرتابل تحت تقاضای شماره ZPD-0220004-TR/E01 صرفاً از میان تولید کنندگان/ سازندگان داخلی مندرج در فهرست بلند منابع واحد دستگاه مرکزی نفت AVL برگزار نماید.
برگزار کننده : شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
شرح کلی حوزه فعالیت : کالا
برآورد مالی : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

شرایط آگهی

هزینه خرید اسناد : 300,000 مبلغ تضمین : 1,000,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/10/18ساعت: 14:00
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه کمپرسور معدنی پرتابل

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.