تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

تعمیرات ونگهداری مراکز اتفاقات شهری وروستایی شهرستان سقز
برگزار کننده : شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان
شرح کلی حوزه فعالیت : تعمیرات ونگهداری مراکز اتفاقات شهری وروستایی شهرستان سقز

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 3,829,000,000 ریال توضیحات تضمین : زمان بازگشایی پاکت الف و ب و ج تاریخ 1402/07/09 ساعت 8:30 می باشد. زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/08/24ساعت: 08:00
تعمیرات ونگهداری مراکز اتفاقات شهری وروستایی شهرستان

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.