تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

برون سپاری امدادحوادث و تعمیرات تاسیسات شهرستان قرچک
برگزار کننده : شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران
شرح کلی حوزه فعالیت : برون سپاری امدادحوادث و تعمیرات تاسیسات شهرستان قرچک

شرایط آگهی

هزینه خرید اسناد : 2,000,000 مبلغ تضمین : 5,578,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/09/14ساعت: 16:00
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای برون سپاری امدادحوادث و تعمیرات تاسیسات شهرستان قرچک

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.