تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام خدمات نظارت بر رستوران و پیشخدمت تنظیفات فضای سبز امور ورزش و نگهداشت ساختمانهای ورزشی
برگزار کننده : شرکت گاز استان اصفهان
شرح کلی حوزه فعالیت : انجام خدمات نظارت بر رستوران و پیشخدمت تنظیفات فضای سبز امور ورزش و نگهداشت ساختمانهای ورزشی
برآورد مالی : ۱۷۲,۹۰۲,۱۲۱,۱۸۴

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 8,646,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/09/27ساعت: 09:00
انجام خدمات نظارت بر رستوران و پیشخدمت تنظیفات فضای سبز امور ورزش و نگهداشت ساختمانهای ورزشی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.