تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

۵ ردیف عنوان شامل :
– خرید، نصب و راه اندازی سرند
– خرید نصب و راه اندازی ویند سیفتر
– خرید نصب و راه اندازی میکسر
– تهیه مصالح و اجرای فونداسیون اسکلت و سقف ساختمان اداری فجر ۲
– تهیه مصالح و اجرای فونداسیون اسکلت و سقف سوله نیروگاه فجر ۲

شرایط آگهی

هزینه اسناد 1.000.000 ریال واریز به حساب مدرج د راسناد
۵ ردیف عنوان شامل خرید، نصب و راه اندازی سرند – خرید نصب و راه اندازی ویند سیفتر – خرید نصب و راه اندازی میکسر – تهیه مصالح و اجرای فونداسیون اسکلت و سقف ساختمان اداری – تهیه مصالح و اجرای فونداسیون اسکلت و سقف سوله نیروگاه

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.