تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید تجهیزات تخصصی اتاق بحران شامل سرویس دهنده G10 و SAN Storage و سوئیچ شبکه سیسکو Cisco 3750X 24ss Stack Cable جهت تجهیز اتاق بحران شرکت آب و فاضلاب نیشابور
برگزار کننده : شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

شرایط آگهی

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی/بازرگانی : 65.00
تجهیزات تخصصی اتاق بحران شامل سرویس دهنده و سوئیچ شبکه سیسکو

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.