تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید ردیاب هوشمند توپگرانی و باتری مربوط به آن
شماره ۲۰۰۲۰۹۲۶۶۰۰۰۰۲۱۹

شرایط آگهی

اعلام نشده
خرید ردیاب هوشمند توپگرانی و باتری

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.