تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

انجام پروژه طراحی (صحه گذاری) خرید و نصب و راه اندازی و اجرا قطعات و تجهیزات شبکه آب و فوم آتش نشانی واحد الفین (نواحی ۸۰ و ۱۰ و ۲۰ و ۵۰) مجتمع پتروشیمی بندر امام
مدت اجرا ۱۵ ماه شمسی

شرایط آگهی

مبلغ تضمین 9.907.000.000 ریال -
انجام پروژه طراحی (صحه گذاری) خرید و نصب و راه اندازی و اجرا قطعات و تجهیزات شبکه آب و فوم آتش نشانی واحد الفین (نواحی ۸۰ و ۱۰ و ۲۰ و ۵۰) مجتمع پتروشیمی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.