تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

فروش و برچیدن تجهیزات واحد پلی پروپیلن بسپاران
مدت اجرا شش ماه

شرایط آگهی

مبلغ تضمین 47.012.555.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی
فروش و برچیدن تجهیزات واحد پلی پروپیلن بسپاران

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.