تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : تقاضای ۰۲۳۰۰۰۷ جهت اطلاع بیشتر از کالای مورد نیاز به تقاضای پیوستی مراجعه شود ، پیشنهاد فنی ، مالی بصورت مجزا پیوست گردد ، خرید بصورت اعتباری میباشد.
شماره نیاز : ۱۱۰۲۰۹۳۹۸۵۰۰۷۰۶۲
برگزار کننده : شرکت ملی حفاری ایران در استان خوزستان
نام کالا : شیر یکطرفه فشاری یا بالارفتنی (Lift Check Valve)
تعداد : ۵عدد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
نام کالا : شیر کنترل حجم هوا
تعداد : ۵عدد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
نام کالا : شیر کنترل فشار عملیات چاه پیمایی
تعداد : ۵عدد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
نام کالا : شیر انبساطی
تعداد : ۵عدد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
محل تحویل : استان : خوزستان ، شهر : اهواز

شرایط آگهی

تقاضای 0230007 جهت اطلاع بیشتر از کالای مورد نیاز به تقاضای پیوستی مراجعه شود ، پیشنهاد فنی ، مالی بصورت مجزا پیوست گردد ، خرید بصورت اعتباری میباشد.
P/F:BEIJING HYD DISC BRAKE SYSTEM- P/F: DRAWWORKS MOD

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.