تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : خرید ۴۵ دستگاه گوشی تلفن همراه
شماره نیاز : ۱۱۰۲۰۰۱۲۱۱۰۰۰۱۰۳
برگزار کننده : شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
نام کالا : گوشی تلفن
تعداد : ۴۵عدد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۶/۲۱
محل تحویل : استان : اصفهان ، شهر : اصفهان

شرایط آگهی

پیشنهاد دهنده می بایست کلیه مدارک و مستندات پیوست استعلام را تکمیل،مهر و امضا و ضمیمیه پیشنهاد قیمت خود نماید در غیر اینصورت پیشنهاد ارسالی ابطال می گردد
خرید ۴۵ دستگاه گوشی تلفن همراه

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.