تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

اجرای خدمات جامع مشترکین و عملیات نصب و اصلاح انشعابات منطقه برق رودکی
برگزار کننده : شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
شرح کلی حوزه فعالیت : اجرای خدمات جامع مشترکین و عملیات نصب و اصلاح انشعابات منطقه برق رودکی
برآورد مالی : ۲۷۰,۷۸۴,۷۹۵,۸۲۰

شرایط آگهی

هزینه خرید اسناد : 1,500,000 مبلغ تضمین : 9,574,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/11/03ساعت: 09:00
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای خدمات جامع مشترکین و عملیات نصب و اصلاح انشعابات منطقه برق رودکی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.