تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید دستگاه ضبط مکالمات بی سیم ایستگاهی به همراه سرور مرکزی

شرایط آگهی

در صورت عدم تولید کالای موضوع مناقصه در داخل کشور و لزوم خرید کالای خارجی گواهی عدم ساخت از وزارت صنعت، معدن و تجارت دفتر صنایع الکتریکی و فلزی الزامی خواهد بود . مبلغ تضمین 3.000.000.000 ریال - کلیه مراحل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار خواهد شد. دریافت گواهی امضای الکترونیکی.سامانه 2002001494000035
خرید دستگاه ضبط مکالمات بی سیم ایستگاهی به همراه سرور مرکزی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.