تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

تامین تجهیزات، بازسازی و تعمیرات اساسی واحد ۱ گازی فیات نیروگاه حرارتی تبریز

شرایط آگهی

خرید هر یک از اسناد مبلغ 700.000 ریال سپرده 7.500.000.000 ریال هزینه های مرتبط با نشر اگهی در دو نوبت بر عهده برنده می باشد
تامین تجهیزات، بازسازی و تعمیرات اساسی واحد ۱ گازی فیات نیروگاه حرارتی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.