تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید قطعات یدکی و لوازم مصرفی مربوط به تعمیرات

شرایط آگهی

ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده شهرداری شماره 211106075000 بانک صادرات به مبلغ 1،500،000،000 ریال
خرید قطعات یدکی و لوازم مصرفی مربوط به تعمیرات

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.