تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : کارتریج کنن۷۳۷ اصلی (( طبق تقاضای پیوست))
تایید وتحویل کالا در انبارهای شرکت نفت فلات قاره منطقه بهرگان شهر بندر امام حسن
شماره نیاز : ۱۱۰۲۰۹۴۰۹۵۰۰۰۴۱۸
برگزار کننده : شرکت نفت فلات قاره ایران منطقه بهرگان
نام کالا : کارتریج جوهر
تعداد : ۱۵عدد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۶/۳۰
محل تحویل : استان : بوشهر ، شهر : دیلم

شرایط آگهی

پیوست پیشنهاد فنی ومالی در سامانه الزامی استشماره تماس فروشنده الزامی می باشد
کارتریج کنن۷۳۷ اصلی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.