تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : خرید دستگاه ثبت قرائت و ارسال اطلاعات تصحیح کننده حجم گاز -کالا ساخت داخل باشد -توضیحات ملاحظه گردد.
شماره نیاز : ۱۱۰۲۰۹۱۴۵۹۰۰۰۰۸۳
برگزار کننده : شرکت گاز استان قم
نام کالا : حجم سنج
تعداد : ۳۸عدد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۶/۲۵
محل تحویل : استان : قم ، شهر : قم

شرایط آگهی

خرید دستگاه ثبت قرائت و ارسال اطلاعات تصحیح کننده حجم گاز -کالا ساخت داخل باشد -توضیحات ملاحظه گردد.
خرید دستگاه ثبت قرائت و ارسال اطلاعات تصحیح کننده حجم گاز

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.