تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : دستمزد ،اصلاح و بهینه سازی (احداث وجمع آوری) تبدیل شبکه فشارضعیف مسی به کابل خودنگهدار خیابان های ارغوان ، یاسمن و غنچه
شماره نیاز : ۱۱۰۲۰۰۹۰۲۳۰۰۰۱۰۳
برگزار کننده : شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان
نام سرویس : تولید، انتقال و توزیع برق
تعداد : ۱پروژه
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۶/۲۳
محل تحویل : استان : سمنان ، شهر : سمنان

شرایط آگهی

دستمزد ،اصلاح و بهینه سازی (احداث وجمع آوری) تبدیل شبکه فشارضعیف مسی به کابل خودنگهدار خیابان های ارغوان ، یاسمن و غنچه شهرستان سمنان براساس طرح ، برآورد وتوضیحات نقشه پیوست
دستمزد ،اصلاح و بهینه سازی (احداث وجمع آوری) تبدیل شبکه فشارضعیف مسی به کابل خودنگهدار

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.