تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : کابل آلومنیوم۲۴۰*۱تعداد۴۵۰مترو۱۸۵*۱تعداد۱۵۰مترو۳۵+۷۰*۳تعداد۱۴۰متروکابلشو بیمتال ۲۴۰ تعداد۸وبیمتال۷۰تعداد۶وبیمتال ۳۵تعداد۲ عدد تحوبل درمحل میباشد
شماره نیاز : ۱۱۰۲۰۹۵۲۳۰۰۰۰۰۳۳
برگزار کننده : بانک کشاورزی مدیریت شعب استان خراسان رضوی
نام کالا : کابل آلومینیومی روکش پلی اتیلن
تعداد : ۴۵۰متر
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۶/۲۰
نام کالا : کابل آلومینیومی روکش پلی اتیلن
تعداد : ۱۵۰متر
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۶/۲۰
نام کالا : کابل آلومینیومی روکش پلی اتیلن
تعداد : ۱۴۰متر
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۶/۲۰
نام کالا : کابلشو
تعداد : ۸عدد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۶/۲۰
نام کالا : کابلشو
تعداد : ۶عدد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۶/۲۰
نام کالا : کابلشو
تعداد : ۲عدد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۶/۲۰
محل تحویل : استان : خراسان رضوی ، شهر : مشهد

شرایط آگهی

کابل آلومنیوم240*1تعداد450مترو185*1تعداد150مترو35+70*3تعداد140متروکابلشو بیمتال 240 تعداد8وبیمتال70تعداد6وبیمتال 35تعداد2 عدد تحوبل درمحل میباشد.مشخصات در کاتالوگ قید گردیده است.
کابل آلومنیوم۲۴۰*۱تعداد۴۵۰مترو۱۸۵*۱تعداد۱۵۰مترو۳۵+۷۰*۳تعداد۱۴۰متروکابلشو بیمتال ۲۴۰ تعداد۸وبیمتال۷۰تعداد۶وبیمتال ۳۵تعداد۲ عدد تحوبل درمحل میباشد

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.