تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : سپیدان بیضا هرابال توزیع موتور سوار دانه شمار
شماره نیاز : ۱۱۰۲۰۰۱۰۶۷۰۰۰۳۹۷
برگزار کننده : اداره کل پست استان فارس
نام سرویس : فعالیت های پست
تعداد : ۲۰۰۰۰مرسوله
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
محل تحویل : استان : فارس ، شهر : بیضاء

شرایط آگهی

شرایط اجرای کار در فایل پیوست بار گذاری گردیده است لطفا بر اساس شرایط فنی پیوست اقدام به قیمت گذاری نمایید.دارا بودن کلیه مدارک (اعم ازگواهینامه رانندگی وکارت خودرو ،مدرک تحصیلی و غیره)الزامی است
توزیع موتور سوار دانه شمار

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.