تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : اداره کل پست استان خراسان رضوی در نظر دارد عملیات بروزرسانی و ژئوکدسازی شهر ریوش را از طریق واگذاری به بخش خصوصی انجام دهد.
شماره نیاز : ۱۱۰۲۰۰۱۴۹۲۰۰۰۱۲۶
برگزار کننده : اداره کل پست استان خراسان رضوی
نام سرویس : فناوری اطلاعات و ارتباطات
تعداد : ۱۱
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۶/۱۹
محل تحویل : استان : خراسان رضوی ، شهر : مشهد

شرایط آگهی

شرکت کنندگان محترم توجه فرمایند فرمهای پیوست را پس از تکمیل مجددا بارگذاری نمایند.
عملیات بروزرسانی و ژئوکدسازی شهر

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.